COMPRESOR DE PISTON CON SECADOR INC. DE AIRMAC PARA DISOMAQ

Compresor de pistón insonorizado con secador frigorífico incorporado

Información técnica:

Tecnical specifications:

 

Características:

Compresor

disomaq
airmac